Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Obnovenie kanalizácie na Trnávke odštartuje koncom roku 2023

Obnovenie kanalizácie na Trnávke odštartuje koncom roku 2023

Od verejného oznámenia zámeru BVS týkajúceho sa komplexnej obnovy vodovodov a kanalizácie na Trnávke uplynul už rok.

Podľa stanoviska, ktoré sa mi podarilo získať priamo od BVS, je projektová dokumentácia na komplexnú obnovu kanalizácie a vodovodov hotová na 90%.

Plán obnovy zahŕňa nasledujúce ulice: Rozmarínova, Staničná, Na Lánoch, Slowackého, Kašmírska, Vrútocka, Gašparíkova, Na Úvrati, Táborská, Banšelova, Revolučná, Bencúrová, Rádiová, Pri Strelnici, Okružna (druhá polovica), Jasná, Edisonova, Beckovská, Wattova, Koperníková, Tŕňová, Kovorobotnícka, Pri Zvonici, Lidická, Železná, Bielkova, Hasičská, Kultúrna, Vapenná, Kašmírska za blokom I a II.

BVS by mala začať s prvými prácami na Okružnej ulici v poslednom štvrťroku 2023.

Hovorca spoločnosti mi oznámil, že predpokladané náklady na prvú fázu komplexnej rekonštrukcie kanalizácie dosiahnu sumu 400 000 €.

Spoločnosť ma tiež informovala, že harmonogram práce na rekonštrukcii kanalizácie a vodovodov sa zostaví až po odovzdaní kompletných projekčných materiálov. Poradie ulíc v tomto harmonograme sa vytvorí na základe vzájomnej závislosti jednotlivých vetiev projektu a technického stavu kanalizačnej siete v jednotlivých uliciach.

Čo sa týka spolupráce s Orange-om, Telekomom alebo iným operátorom, BVS neplánuje pripokládku nových optických sietí počas rekonštrukcie.

O ďalšom vývoji v tomto projekte vás budem informovať. Sledujte ma na Facebooku.